Trắc nghiệm Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên có đáp án ( Thông hiểu )

  • 632 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai.

Xem đáp án

Ta có:

+) 53= 125; 35= 243 suy ra 53< 35

nên A đúng.

+) 34= 81; 25= 32 suy ra 34>25nên B đúng.

+) 43= 64; 26= 64 suy ra 43= 26nên C đúng.

+) 43= 64; 82= 64 suy ra 43= 82nên D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n= 81.

Xem đáp án

Ta có: 34= 81 nên 3n= 34, do đó n = 4.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

 Viết cấu tạo số 2 017 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 là:

Xem đáp án

Ta có: 2 017 = 2 . 1 000 + 0 . 100 + 1 . 10 + 7 . 1 = 2 . 103+ 10 + 7 . 100.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Viết kết quả phép tính 63. 2 . 64. 3 dưới dạng một lũy thừa ta được:

Xem đáp án

Ta có: 63. 2 . 64. 3 = (63. 64) . (2 . 3) = 63 + 4. 6 = 67. 61= 67 + 1= 68.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

 Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

Xem đáp án

Ta có:

33. 34= 33+4= 37nên đáp án A sai

30= 1 (quy ước) nên đáp án B sai

42: 23= 4 . 4 : 23= 2 . 2 . 2 . 2 : 23= 24. 23= 24 – 3 = 21= 2 nên C đúng

55: 5 = 55 – 1= 54≠ 14nên D sai

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

ddd
20:34 - 01/10/2023

câu 5 ko có đáp án nào là đúng