Trắc nghiệm Quy mô dân số, gia tăng dân số…. có đáp án

  • 1593 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây khiến cho tỉ suất sinh cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phong tục tập quán lạc hậu, đặc biệt là tư tưởng “trời sinh voi trời sinh cỏ” ở các vùng nông thôn và miền núi, bên cạnh đó là sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai còn hạn chế và lạc hậu đã dẫn đến tỉ lệ sinh ở các khu vực nông thôn, miền núi còn cao => Phong tục tập quán lạc hậu là một trong những yếu tố khiến cho tỉ suất sinh cao.


Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân nhập cư của Hoa Kì cao là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, môi trường sống thuận lợi (điều kiện khí hậu, địa hình thuận lợi), tài nguyên thiên nhiên giàu có => Thu hút dân cư từ nhiều quốc gia đến tìm kiếm việc làm, định cư và phát triển kinh tế. Đặc biệt là lực lượng lao động có tri thức cao.


Câu 3:

Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em được sinh ra trong năm đó.


Câu 4:

Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới là

- Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm mạnh, trong đó các nước phát triển giảm nhanh hơn.

- Tỉ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm phát triển. Năm 2020, tỉ suất sinh thô trên thế giới khoảng 19%o, trong đó các nước phát triển khoảng 10%o, các nước đang phát là triển khoảng 20%o.

- Tỉ suất sinh thô trên thế giới có xu hướng giảm ở cả nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.


Câu 5:

Nguyên nhân tỉ lệ nhập cư của một vùng lãnh thổ giảm là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi chủ yếu là do chiến tranh và các thiên tai tự nhiên (động đất, núi lửa, hạn hán, lũ lụt,…).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận