Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật

  • 8871 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tiêu hoá là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được


Câu 2:

Tiêu hóa là gì

Xem đáp án

Đáp án là D

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được


Câu 3:

Lượng prôtêin được bổ sung thường xuyên cho cơ thể động vật ăn thực vật có nguồn từ

Xem đáp án

Đáp án là A

Các động vật ăn thực vật có một hệ vi sinh vật sống cộng sinh trong bộ máy tiêu hóa của mình, lượng prôtêin được hấp thụ từ hoạt động và cơ thể của các vi sinh vật này


Câu 4:

Cơ thể động vật ăn thực vật có thể tiêu hóa được thực vật

Xem đáp án

Đáp án là C

Các động vật ăn thực vật có một hệ vi sinh vật sống cộng sinh trong bộ máy tiêu hóa của mình, lượng prôtêin được hấp thụ từ hoạt động và cơ thể của các vi sinh vật này


Câu 5:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá → tiêu hoá nội bào


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

2 năm trước

Chân Ái Hoàn Như

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận