Bài 8: Quang hợp ở thực vật

  • 14818 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Lá cây có màu xanh lục vì?

Xem đáp án

Đáp án D

- Nhiều loại lá cây có màu xanh lục vì những lá cây đó có bào quan lục lạp chứa chất diệp lục. Chất diệp lục là một loại sắc tố đặc biệt giúp lá cây hấp thụ được năng lượng ánh sáng Mặt Trời để tiến hành quá trình quang hợp.

- Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng (hỗn hợp của tất cả ánh sáng đơn sắc như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím,…). Chất diệp lục có thể hấp thụ tất cả các màu này ngoại trừ màu xanh lục → Ánh sáng xanh lục phản chiếu (bật ra) chiếc lá → Khi nhìn vào lá cây, chúng ta sẽ nhìn thấy lá có màu xanh lục.

Vậy lá của nhiều loài cây có màu xanh lục vì các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.


Câu 2:

Các tilacôit không chứa?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sắc tố khác chỉ hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đó cho diệp lục a.

Carôtennôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng


Câu 5:

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Xem đáp án

Đáp án C

A. Đúng. Quang hợp chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt Trời thành năng lượng được tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

B. Đúng. Quang hợp là quá trình chuyển hóa vật chất: tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O).

C. Sai. Quang hợp không có vai trò cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Đúng. Quang hợp sử dụng CO2 làm nguyên liệu và nhả ra khí O2 góp phần điều hòa không khí.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoài Anh Đào

V

12 tháng trước

Vy Nguyen Phuong Dan

11 tháng trước

Đậu Hoàng Gia Bảo

N

11 tháng trước

Ngọc Hằng Phạm

Bình luận


Bình luận