Trắc nghiệm Sinh quyển có đáp án

  • 971 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khoảng vài chục mét ở phía trên bề mặt đất là có thực vật sinh sống, do có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khoảng vài chục mét ở phía trên bề mặt đất là có thực vật sinh sống, do có đầy đủ các yếu tố cho sự sống sinh trưởng và phát triển như ánh sáng, khí, nước và chất dinh dưỡng.


Câu 2:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây phân bố ở nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu thảm thực vật phân bố ở nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa là rừng cận nhiệt ẩm.


Câu 3:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây phân bố ở nơi có kiểu khí hậu ôn đới lục địa (lạnh)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kiểu thảm thực vật phân bố ở nơi có kiểu khí hậu ôn đới lục địa (lạnh) là rừng lá kim.


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây tạo nên các vành đai phân bố thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ cao địa hình làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, từ đó có các vành đai sinh vật khác nhau.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng nhất với sinh quyển?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển, mà thường tập trung nhiều ở khoảng vài chục mét ở phía trên và dưới bề mặt đất.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận