Trắc nghiệm Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên (có đáp án)

  • 691 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Xem đáp án

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Số đối của số −3 là

Xem đáp án

Ta có  số đối của số −3 là 3.  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các điểm E và F ở hình sau đây biểu diễn các số nguyên nào?

Xem đáp án

Các điểm E và F ở hình đã cho biểu diễn các số: −3 và −2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 là 6 đơn vị. Có bao nhiêu số như vậy?

Xem đáp án

Có hai số cách điểm 0 sáu đơn vị đó là: −6 và 6.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm −3, vậy nhiệt kế chỉ −30C.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận