Trắc nghiệm Sử dụng bản đồ trong học tập… có đáp án

  • 1184 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kí hiệu của bản đồ dùng để thể hiện

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kí hiệu của bản đồ dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.


Câu 2:

Để xác định phương hướng chính xác trên bản đồ, cần phải dựa vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để xác định phương hướng chính xác trên bản đồ, cần phải dựa vào mạng lưới các đường kinh, vĩ tuyến. Nếu bản đồ nào không có hệ thống đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc hoặc quy định phía trên tờ bản đồ là hướng Bắc.


Câu 3:

Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiên cứu kĩ phần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiên cứu kĩ phần các đối tượng địa lí được thể hiện ở chú giải và hiểu về các kí hiệu thể hiện trên bản đồ -> Tìm hiểu được bản đồ thể hiện nội dung thế nào và mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.


Câu 4:

Thiết bị nào sau đây bay quanh Trái Đất và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

GPS là một hệ thống các vệ tinh bay xung quanh Trái Đất theo một quỹ đạo chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Các máy thu GPS nhận thông tin này để xác định vị trí của đối tượng trên mặt đất, được hiển thị thông qua hệ toạ độ địa lí và độ cao tuyệt đối.


Câu 5:

Hệ thống định vị toàn cầu viết tắt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

GPS (viết tắt của Global Positioning System) hay hệ thống định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí của bất kì đối tượng nào trên bề mặt Trái Đất thông qua hệ thống vệ tinh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận