Trắc nghiệm Tập hợp có đáp án ( Nhận biết )

  • 3211 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các viết tập hợp nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu “:”.

Nên cách viết đúng là A = {1; 2; 3; 4}.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau?

Xem đáp án

Áp dụng cách sử dụng kí hiệu Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 1); Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 2):

+) 2 Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 3)A đọc là 2 thuộc A hoặc là 2 thuộc phần tử của A.

+) 6 Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 4)A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là phần tử của A.

Ta thấy: B = {a; b; c; d}

Tập hợp B gồm các phần tử là a, b, c, d; do đó ta viết a Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 5)B; b Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 6)B     

Có g và e không là phần tử của tập hợp B nên ta viết e Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 7)B; g Cho B = {a; b; c; d}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau A.a thuộc B B.b thuộc B C.e không thuộc B      (ảnh 8)B

Vậy đáp án sai là đáp án D.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho các cách viết sau: A = {a, b, c, d}; B = {2; 13; 45}; C = (1; 2; 3); D = 1. Có bao nhiêu cách viết tập hợp là đúng trong các cách viết trên?

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu “:”.

Nên cách viết đúng là B = {2; 13; 45}

Vậy có 1 cách viết đúng.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho M = {2; 3; b; c}. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có: M = {2; 3; b; c}

Do đó ta thấy các phần tử 3, c thuộc tập hợp M nên ta viết 3 M; c M

Các phần tử a và d không thuộc tập hợp M nên ta viết a M; d M.

Vậy đáp án C sai.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Tập hợp H gồm các phần tử là: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ. Viết tập hợp H theo ta được:

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu “:”.

Tập hợp H gồm các phần tử là: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ

Nên ta viết tập hợp H như sau:

H = {cầu lông; bóng bàn; bóng chuyền; bóng đá; bóng rổ}

Chọn đáp án C.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Nguyễn Hà

Bình luận


Bình luận

Nguyen Duy Long
20:04 - 03/05/2022

very good

Nguyen Duy Long
20:04 - 03/05/2022

good chop!!!!!

WADS[DKDZKS'KSK 'SK PPĐV
19:28 - 30/08/2022

tôi rất hài lòng về trang wed khác:)

Nguyễn Gia Huy
15:24 - 29/12/2022

ghi sai good chop rồi
phải là good job

Nguyễn Gia Huy
15:25 - 29/12/2022

web này hay giúp tôi ôn tập để thi

An Đặng Chu Bảo
15:04 - 19/02/2023

um

Vũ Gia Khôi
21:09 - 20/02/2023

tôi rất hài lòng về trang wed này

trần huy anh
22:20 - 22/09/2023

chẳng hay

nguyen nguyen
20:27 - 05/11/2023

hay mà bạn không hiểu đc thôi với những người ngu thì luôn luôn không bt cái nào hay cái nào ko hay .!

nguyen nguyen
20:18 - 05/11/2023

người ngu là bn