Trắc nghiệm Tập hợp. Phần tử của tập hợp (có đáp án)

  • 3052 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Cách viết đúng là A = {0; 1; 2; 3}.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho B = {2; 3; 4; 5}. Chọn câu sai.

Xem đáp án

2 và 5 là các phần tử của B nên A, B đúng.

1 không là phần tử của B nên C đúng.

Ta thấy 6 không là phần tử của tập hợp B nên 6∉B. Do đó D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho A là tập hợp các số chẵn lớn hơn 15. Số nào trong các số sau là một phần tử của A?

Xem đáp án

Số 0 và 13 là các số nhỏ hơn 15 nên 0 và 13 không là phần tử của A =>Đáp án A, B sai

Số 21 là số lẻ nên 21 không là phần tử của A =>Đáp án D sai

Số 20 là số lớn hơn 15 và là số chẵn nên 20 là một phần tử của A =>Đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quanh quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh. Đó là sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Cho S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh nên S có 8 phần tử =>A đúng, C sai

Sao Thủy là một hành tinh của Hệ Mặt Trời =>B sai.

Mặt Trời không là hành tinh nên Mặt Trời không là một phần tử của S =>D sai

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

A là tập hợp tên các hình trong Hình 3:

 A là tập hợp tên các hình trong Hình 3: Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Các hình trên theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang.

Vậy A = {hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang}

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

trần hoàng phong

tuyện mik rất vui
M

1 năm trước

Mai Phuong

quá kinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
D

8 tháng trước

Dũng Nguyễn

Rất hay

Bình luận


Bình luận

thuthaoc3hn nguyen
15:15 - 13/07/2023

: Đáp án là A

Nguyên Phương Trần Hoàng
16:17 - 21/10/2023

Sai 1 câu mà sao lại 1 điểm

Ảnh đính kèm