Trắc nghiệm Tổ chức lãnh thổ…. có đáp án

  • 1037 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp với vai trò vừa là lực lượng sản xuất, vừa là đối tượng tiêu thụ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp với vai trò vừa là lực lượng sản xuất, vừa là đối tượng tiêu thụ là dân cư - lao động.


Câu 2:

Phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phát triển nông nghiệp bền vững là xu hướng cho nền nông nghiệp thế giới trong tương lai để giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng gia tăng của xã hội; đồng thời sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.


Câu 3:

Việc hình thành các cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình thành cánh đồng lớn là một trong những hướng quan trọng để tăng quy mô sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu về nông sản ngày càng tăng của con người.


Câu 4:

Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ các trang trại.


Câu 5:

Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là tập trung công nghiệp. Ở nước ta có nhiều khu công nghiệp tập trung chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) ở ven các thành phố lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận