Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân có đáp án

  • 1677 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống:    122 : 4 … 30,6

Xem đáp án

Ta có:

 122:430,5   ?    30,6

Mà 30,5 < 30,6

Vậy 122 : 4 < 30,6


Câu 2:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống:

44 : 25 … 1,76

Xem đáp án

Ta có:

 44:251,76   ?   1,76

Mà 1,76 = 1,76

Vậy 44 : 25 = 1,76


Câu 3:

26 : 5 - 5,2 =…

Xem đáp án

Ta có:

26 : 5 - 5,2

=    5,2 - 5,2

=          0 

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0


Câu 4:

38 : 4 - 9,5 = …

Xem đáp án

Ta có:

38 : 4 - 9,5 = 9,5 - 9,5 = 0    

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0


Câu 5:

37 chia cho bao nhiêu thì được kết quả là 2?

Xem đáp án

Đáp án D

Theo bài ra ta có phép tính sau:

37 : ? = 2

Vậy số cần tìm là:

 37 : 2 = 18,5

Nên ta chọn đáp án đúng là 18,5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận