Dạng 3: Bài toán thực tiễn gắn với phép tính về số thập phân có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cửa hàng có 32,6 kg bột ngô. Lần thứ nhất lấy 4,76 kg bột ngô. Lần thứ hai lấy gấp 3 lần thứ nhất. Sau hai lần lấy cửa hàng còn bao nhiêu ki – lô – gam bột ngô?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lần thứ hai lấy số kg bột ngô là: 4,76 . 3 = 14,28 (kg bột ngô).

Sau hai lần lấy cửa hàng còn số kg bột ngô là:

32,6 – (4,76 + 14,28) = 13,56 (kg bột ngô).


Câu 2:

Ở nhà máy may Thanh Tân ngày trước muốn may 9 bộ quần áo thì phải dùng 46,8 mét vải. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng dây chuyển may kĩ thuật mới cho nên trung bình cứ may 9 bộ quần áo thì dùng ít hơn kĩ thuật cũ là 4,5 mét vải. Nếu nhà máy muốn may 36 bộ quần áo theo kĩ thuật mới thì dùng hết bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

May 9 bộ quần áo theo kĩ thuật mới dùng số mét vải là: 46,8 – 4,5 = 42,3 (mét vải).

Nếu nhà máy muốn may 36 bộ quần áo theo kĩ thuật mới thì dùng hết số mét vải là:

(42,3 : 9) . 36 = 169,2 (mét vải).


Câu 4:

Bồn hoa của nhà bé Hoa có hình dạng nửa đường tròn như hình vẽ.

Bồn hoa của nhà bé Hoa có hình dạng nửa đường tròn như hình vẽ.    Diện tích của bồn hoa (với π ≈ 3,14) là A. 196,25 (m2); B. 19,625 (m2); C. 196,25 (m); D. 19,625 (m). (ảnh 1)

Diện tích của bồn hoa (với π ≈ 3,14) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Diện tích của bồn hoa là: 2,52 . 3,14 ≈ 19,625 (m2).


Câu 5:

Vào lúc 6 giờ 45 phút bạn Hoàng đi xe đạp từ bưu điện đến nhà văn hóa với tốc độ 13,6 km/h. Đến 7 giờ bạn Khang đi bộ từ nhà văn hóa đến bưu điện với vận tốc 4,5 km/h. Hai bạn gặp nhau ở trạm y tế lúc 7 giờ 30 phút. Quãng đường từ bưu điện đến nhà văn hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi 6 giờ 45 phút = 6,75 h

       7 giờ 30 phút = 7,5 h

Thời gian Hoàng đi từ bưu điện đến trạm y tế là: 7,5 – 6,75 = 0,75 (giờ).

Quãng đường Hoàng đi từ bưu điện đến trạm y tế là: 0,75 . 13,6 = 10,2 (km).

Thời gian Khang đi từ nhà văn hóa đến trạm y tế là: 7,5 – 7 = 0,5 (giờ).

Quãng đường Khang đi từ nhà văn hóa đến trạm y tế là: 0,5 . 4,5 = 2,25 (km).

Quãng đường từ bưu điện đến nhà văn hóa là: 10,2 + 2,25 = 12,45 (km).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận