Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

40% của nó bằng 14,6. Số đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số đó là   14,6:40100=36,5. 


Câu 2:

70% của nó bằng – 51,8. Số đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số đó là  51,8:70100=74. 


Câu 3:

,24% của nó – 0,75. Số đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đó là  0,75:0,24100=312,5. 


Câu 4:

Chị Hoa dự định gửi ngân hàng một số tiền với kì hạn một năm, biết rằng lãi suất mỗi năm là 7,8%. Chị Hoa tính toán rằng sau một năm, chị sẽ nhận được số tiền lãi là 62,4 triệu đồng. Số tiền chị Hoa muốn gửi vào ngân hàng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số tiền chị Hoa muốn gửi vào ngân hàng là  62,4:7,8100=800 (triệu đồng).


Câu 5:

Bạn An muốn mua bắp ngô để làm sữa ngô tặng mẹ nhân dịp 20/10. Bạn tính rằng lõi ngô sẽ chiếm 70% trọng lượng bắp ngô. Sau khi tách hạt thì bạn có 0,6 kg ngô để làm sữa. Số ngô bạn An mua về làm sữa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khối lượng hạt ngô để làm sữa là 0,6 kg chiếm 100% – 70% = 30% bắp ngô.

Số ngô bạn An mua về làm sữa là  0,6:30100=2 (kg).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận