Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 5. Góc có đáp án

  • 301 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có:

 + Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau

+ Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 900; Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 1800

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

+ Vì 900 < 1200 <1800  nên góc có số đo 1200 là góc tù, do đó A sai

+ Vì 00 < 800 < 900  nên góc có số đo 800 là góc  nhọn, do đó B sai

+ Vì 900 < 1000 < 1800  nên góc có số đo 1000 là góc tù, do đó C sai

+ Vì 900 < 1500 <1800 nên góc có số đo 1500 là góc tù, do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là

Xem đáp án

Số góc tạo thành là 

9.912=36 góc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ  A. 50độ     B. 40 độ  C. 60 độ (ảnh 1)

Xem đáp án

Góc trên hình có số đo 500

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 tháng trước

Mai Phuong

Bình luận


Bình luận

Ebe Namu
21:47 - 24/04/2023

1: Đáp án là A