Trắc nghiệm Toán 6 CTST Dạng 1. Đọc biểu đồ tranh có đáp án

  • 1345 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ tranh về số đôi giày đã bán của một cửa hàng

Media VietJack

Xác định tổng số đôi giày cửa hàng đã bán được?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trong biểu đồ tranh ta đếm được hình ảnh đôi giày xuất hiện 37 lần.

1 hình ảnh đôi giày thay thế cho 4 đôi giày.

Do đó, tổng số đôi giày đã bán được của cửa hàng là: 37.4 = 148 (đôi giày)


Câu 3:

Trong tuần ngày thứ mấy các bạn được nhiều điểm 10 nhất.

Xem đáp án
Hướng dẫn giải:
Trong tuần thứ 4 các bạn được nhiều điểm 10 nhất (3 điểm 10).

Câu 4:

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần.

 Media VietJack

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi đỗ xe ở các ngày trong tuần.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Bảng thống kê số lượt gửi xe ô tô vào các ngày trong tuần của một bãi đỗ xe.

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Số lượt gửi xe

15

21

9

12

18


Câu 5:

Trung bình mỗi ngày trong tuần có bao nhiêu lượt gửi xe ô tô?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trong tuần có số ngày là 5 ngày

Tổng số lượt gửi xe là: 15 + 21 + 9 + 12 + 18 = 75 (lượt gửi xe)

Trung bình mỗi ngày trong tuần có số lượt gửi xe là: 75:5 = 15 (lượt gửi xe)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận