Trắc nghiệm Toán 6 CTST Dạng 1. Gọi tên bảng dữ liệu ban đầu, xác định được đối tượng thống kê ban đầu có đáp án

  • 585 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Xác định điểm sai ở bảng trên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Điểm sai ở bảng trên là: Con Chó và Con Cá có cùng viết tắt là C. Điều này sẽ dẫn đến sai sót khi phân tích dữ liệu.


Câu 4:

Xác định đối tượng thống kê.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đối tượng thống kê là các thời gian giải toán (tính bằng phút): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.


Câu 5:

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu điểm kiểm tra môn Toán gần đây nhất của các bạn trong tổ em và xác định đối tượng thống kê ban đầu.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Học sinh ghi nhanh điểm kiểm tra môn Toán của từng bạn trong tổ vào bảng dữ liệu ban đầu, chẳng hạn như:

10

9

9

8

6

5

7

8

8

6

9

10

Khi đó, đối tượng thống kê ban đầu là các điểm kiểm tra Toán: 5; 6; 7; 8; 9; 10.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận