Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1: Tập hợp có đáp án (Phần 2)

  • 882 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho A là tập hợp các số chẵn lớn hơn 15. Số nào trong các số sau là một phần tử của A?

Xem đáp án

Số 0 và 13 là các số nhỏ hơn 15 nên 0 và 13 không là phần tử của A => Đáp án A, B sai

Số 21 là số lẻ nên 21 không là phần tử của A => Đáp án D sai

Số 20 là số lớn hơn 15 và là số chẵn nên 20 là một phần tử của A => Đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

A là tập hợp tên các hình trong Hình 3:

A là tập hợp tên các hình trong Hình 3:   Khẳng định nào sau đây đúng? A. A={Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác} B. A={Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình bình hành}  (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Các hình trên theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang.

Vậy A = {hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang}

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E.

Xem đáp án

Các phần tử của tập hợp E đều là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10

Tính chất đặc trưng của các phần tử trong E là “các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

 Tập hợp số tự nhiên được kí hiệu là

Xem đáp án

Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là N.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số tự nhiên nhỏ nhất là số 

Xem đáp án

Tập hợp số tự nhiên  N=0;1;2;3;...  Nên số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hy Hy
19:05 - 26/10/2022

câu 6 đáp án là D

Nguyễn Chi
08:28 - 28/12/2022

câu 6 sai:))

bảo châu lê
16:35 - 02/09/2023

câu 18 chả hiển thị gì cả , câu 6 là D mà