Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 2: Cách ghi số tự nhiên có đáp án (Phần 2)

  • 260 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số La Mã XXIV biểu diễn số nào trong hệ thập phân?

Xem đáp án

Trả lời:

X có giá trị bằng 10

IV có giá trị bằng 4 nên số XXIV biểu diễn số 10+10+4=24

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Năm 2000 là thế kỉ bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Năm cuối cùng của thế kỉ XX là 2000.

Năm 2000 là thế kỉ XX.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Số liền trước số 1000 là

Xem đáp án

Trả lời:

Số tự nhiên liền trước số 1000 là số \[1000 - 1 = 999.\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là

Xem đáp án

Trả lời:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là số  \[2018 + 1 = 2019.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thay a và b bằng một số tự nhiên phù hợp trong trường hợp sau:

17, b, a là ba số lẻ liên tiếp tăng dần.

Xem đáp án

Trả lời:

17, b, a là ba số lẻ liên tiếp tăng dần nên các số đó lần lượt là 17, 19, 21.

Vậy a=21,b=19

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận