Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 22: Hình có tâm đối xứng có đáp án

  • 1527 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (H.5.7a), hình chong chóng ba cánh (H.5.7b) và hình chong chóng bốn cánh (H.5.7c) lúc đầu và sau khi quay nửa vòng quanh điểm O như dưới đây.

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (H.5.7a), hình chong chóng ba cánh

Trong ba hình trên, sau khi quay nửa vòng quanh điểm O, hình nào “chồng khít” 

với chính nó ở vị trí trước khi quay?

Xem đáp án

Trong ba hình trên: hình tròn, hình chong chóng bốn cánh (hình a) và hình c)) có chung tính chất: Có điểm O sao cho khi quay chúng nửa vòng quanh O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).


Câu 3:

1. Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào?

2. Những chữ cái nào dưới đây có tâm đối xứng? Hãy dự đoán tâm đối xứng của chúng, rồi kiểm tra điều đó bằng cách quay hình nửa vòng.

Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó

3. Những hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó

Xem đáp án

1. Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của đoạn thẳng là trung điểm của nó.

Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó

2. Dự đoán chữ H, N, X có tâm đối xứng, kiểm tra bằng cách quay hình nửa vòng.

Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó

3. Biển báo a), c) có tâm đối xứng

Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó


Câu 5:

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa vòng quanh giao điểm của hai đường chéo, hãy cho biết giao điểm này có là tâm đối xứng của hình bình hành không.

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành

Xem đáp án

Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình bình hành vì khi quay hình nửa vòng quanh điểm đó ta được 1 hình chồng khít với hình ban đầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

thi văn bảo nguyên
19:24 - 03/01/2023

ko