Dạng 4: Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án

  • 2169 lượt thi

  • 57 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 4:

b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án

b. Ta có điểm A là trung điểm của OM nên OA=AM=OM2=42=2cm

Ta có điểm B là trung điểm của ON nên OB=BN=ON2=22=1cm

Theo câu a, điểm O nằm giữa A và B nên AO + OB = AB

Hay AB=2+1=3cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận