Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án

  • 815 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong Hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Trong Hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc

Xem đáp án

Theo quan sát hình vẽ, ta có: 

+) Điểm A thuộc đường thẳng d. Kí hiệu A∈d

+) Điểm B thuộc đường thẳng d. Kí hiệu B∈d

+) Điểm C không thuộc đường thẳng d, kí hiệu C∉d


Câu 2:

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng.

- Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

- Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B

Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng

Xem đáp án

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B bằng bút chì ta được:

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng

Tiếp tục vẽ dường thẳng đi qua hai điểm A và B bằng bút đỏ, ta được: 

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng

Ta thấy hai đường thẳng vừa vẽ trùng nhau (chồng khít lên nhau).


Câu 3:

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó.

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó

Xem đáp án

Trong hình 8.4 có 3 đường thẳng, đó là những đường thẳng: AB (hoặc BA), AC (hoặc CA), BC (hoặc CB).


Câu 4:

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như Hình 8.5.

Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến

Xem đáp án

Vì ánh sáng từ ngọn nến truyền đến mắt người theo đường thẳng, khi mắt người nhìn thấy ngọn nến thì ở giữa mắt và ngọn nến không có vật nào cản trở, do vậy các lỗ hổng phải cùng nằm trên một đường thẳng.


Câu 5:

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong Hình 8. 7.

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong Hình 8. 7

Xem đáp án

+) Ba điểm A, B, C thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên một đường thẳng.

+) Ba điểm E, B, D thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên một đường thẳng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thị Hà Nguyễn
19:57 - 15/03/2023

Điểm B thuộc d điểm A thuộc d