Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 36: Góc có đáp án

  • 882 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc

Xem đáp án

+) Góc xOy có hai cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc xOz có hai cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc yOz có hai cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O


Câu 3:

(1) Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ.

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

(2) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường thẳng xy

- Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy. 

- Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy. 

- Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ; 

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Xem đáp án

1) 

+) Các góc ở đỉnh A là: Góc DAC; góc DAB; góc BAC.

+) Các góc ở đỉnh B là: Góc ABC; góc ABD; góc DBC.

2) Ta có hình vẽ: 

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

a) Các góc có trong hình vẽ là: xAB^; BAy^; xAy^

b) Vì Ax và Ay là hai góc đối nhau nên xAy^ là góc bẹt.


Câu 4:

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47).

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Xem đáp án

Thực tiễn các hình ảnh của góc là:

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phan Thị Lai
20:11 - 17/04/2022

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Phan Thị Lai
20:11 - 17/04/2022

GIẢI THÍCH
+) Góc xOy có hai cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc xOz có hai cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc yOz có hai cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O

Phan Thị Lai
20:13 - 17/04/2022

+) Các góc ở đỉnh A là: Góc DAC; góc DAB; góc BAC.

+) Các góc ở đỉnh B là: Góc ABC; góc ABD; góc DBC.

2) Ta có hình vẽ:

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

a) Các góc có trong hình vẽ là:
ˆ
xAB
;

ˆ
BAy
;

ˆ
xAy
b) Vì Ax và Ay là hai góc đối nhau nên
ˆ
xAy
là góc bẹt.

Phan Thị Lai
20:13 - 17/04/2022

GIẢI THÍCH
Thực tiễn các hình ảnh của góc là:

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.

Phan Thị Lai
20:14 - 17/04/2022

Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.