Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 37: Số đo góc có đáp án

  • 696 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đọc số đo của góc mOn trong Hình 8.62.

Đọc số đo của góc mOn trong Hình 8.62

Xem đáp án

Tia On đi qua vạch 0 (vòng cung nhỏ). Khi đó tia Om đi qua vạch 130. 

Vậy góc mOn có số đo là 130 độ. Ta viết  nOm^=1300 (đọc số đo ở vòng cung nhỏ)


Câu 2:

(1) Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo của các góc trong mỗi hình sau.

Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo của các góc trong mỗi hình sau

(2) Em hãy đo góc sút trong Hình 8.42, Bài Góc.

Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo của các góc trong mỗi hình sau

Xem đáp án

1) Dùng thước đo góc ta được kết quả:

a. Số đo góc nAm là: 70 độ, ta viết: nAm^=700

b. Số đo góc xOz là: 105 độ, ta viết: xOz^=1050

c. Số đo góc xMy là: 85 độ, ta viết: xMy^=850

2) Dùng thước đo góc ta được kết quả:

Số đo của góc sút là: 20 độ 


Câu 3:

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo của các góc trong hình sau với 90o.

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo của các góc trong hình sau với 90 độ

Xem đáp án

Kí hiệu các hình vẽ trên lần lượt là hình 1, 2, 3

Dùng thước đo độ để đo góc ta nhận thấy:

+) Hình 1 có aOb^=500, vì 500<900 nên aOb^<900

+) Hình 2 có qMp^=900

+) Hình 3 có mAn^=1100, vì 1100>900 nên mAn^>900


Câu 4:

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết.

Xem đáp án

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù

+) Ở hình ảnh trên thể hiện người đang tập thể dục ở các góc khác nhau so với mặt đất:

Hình a thể hiện góc bẹt, hình b thể hiện góc nhọn, hình c thể hiện góc vuông, hình d thể hiện góc tù.

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù

+) Ở hình ảnh trên kim giờ và kim phút tạo thành các góc lần lượt là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.


Câu 5:

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Xem đáp án

+) Góc vuông có số đo bằng 900

+) Góc nhọn có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900

+) Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800

+) Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800

Do đó sắp xếp các góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc vuông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận