Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 4. Biểu đồ cột kép có đáp án

  • 245 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ cột kép sau:

Media VietJack

Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

Xem đáp án

Trả lời:

Số cá tổ 3: 12

Số cá tổ 4: 15

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6:

Media VietJack

Sĩ số của lớp nào tăng?

Xem đáp án

Trả lời:

Sĩ số của lớp 6A2 tăng vì sĩ số đầu năm là 35 và cuối năm là 38.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6:

Media VietJack

Sĩ số đầu năm của lớp nào cao nhất?

Xem đáp án

Trả lời:

Sĩ số đầu năm của lớp 6A4 là cao nhất trong 4 lớp.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

Media VietJack

Môn Ngữ văn của bạn Lan bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Điểm của bạn Lan là màu đỏ và hàng Ngữ văn nên số điểm Ngữ văn của Lan là 7.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

Media VietJack

Điểm Toán của Lan cao hơn Hải là bao nhiêu điểm?

Xem đáp án

Trả lời:

Điểm toán của Lan là 8 và của Hải là 7.

Điểm toán của Lan cao hơn của Hải là 8 – 7 = 1 điểm.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận