Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành có đáp án

  • 296 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hành?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Do hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

=> Các hình là hình bình hành là: Hình 1, hình 2, hình 5.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Hình bình hành có 4 đỉnh, có bốn cạnh, hai cạnh đối song song => A, B, D đúng

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình bình hành, ví dụ:

Media VietJack

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Hình chữ nhật có bốn đỉnh, hai cặp cạnh đối song song, hai đường chéo bằng nhau.

=> Đáp án B, C, D đúng.

Hình có 4 đỉnh chưa chắc là hình chữ nhật ví dụ:

Media VietJack

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau nên AC = BD

 => Đáp án C đúng

Đáp án A sai do AB là cạnh, AC là đường chéo nên chúng không bằng nhau.

Đáp án B sai do AC là đường chéo, DO là một nửa đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án D sai do OB là một nửa đường chéo, AC là đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Media VietJack

Cho hình chữ nhật ABCD, AB=5cm, chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Trả lời:

Trong hình chữ nhật ABCD, cạnh đối của cạnh AB là DC nên AB = DC = 5cm

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận