Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Hình có trục đối xứng có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy hình 1, 2, 3, 4, 6, 8 là các hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy hình 1, 2, 3, 4, 6, 8 là các hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy hình con sao biển có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận