Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án

  • 809 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây sai?

Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải của GV Vungoi.vn

Hình vuông MNPQ có: MN = NP = PQ = MQ

=> Đáp án A, B, C đúng.

Đáp án D sai do MN là cạnh của hình vuông, MP là đường chéo nên MN = MP là sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Trong hình vuông MNPQ có hai cặp cạnh đối song song với nhau là:

MN và PQ.

MQ và NP

=> Đáp án A đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Hình vuông có hai cặp cạnh đối song song => Đáp án B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu hình vuông?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Ta đánh số như hình trên:

+ 9 hình vuông nhỏ là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

+ 4 hình vuông được gép từ bốn hình vuông nhỏ là: 1245, 2356, 4578, 5689.

+ 1 hình vuông lớn được ghép từ 9 hình vuông nhỏ.

Vậy có tất cả 9 + 4 + 1 = 14 hình vuông.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Các đáp án A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính => Đáp án C sai.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Giang Long
20:39 - 18/03/2024

như cc