Trắc nghiệm Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên (Có đáp án)

  • 532 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

Xem đáp án

Hình a có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng nhất về chiếc đĩa dưới đây:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy: Chiếc đĩa vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Xem đáp án

Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong các hình bên, những hình có tâm đối xứng là

Xem đáp án

Hình có tâm đối xứng là hình cánh quạt (Tâm đối xứng là tâm của đường tròn nhỏ phía trong)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong các hình bên, những hình có trục đối xứng là

Xem đáp án

Những hình có trục đối xứng: tam giác đều, cánh quạt, trái tim, cánh diều.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận