Trắc nghiệm Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp… có đáp án

  • 1497 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế là vai trò của ngành nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò của ngành công nghiệp là cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế (máy móc thiết bị sản xuất, nguyên liệu trong ngành xây dựng, giao thông…) => Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành công nghiệp.


Câu 2:

Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khai thác mỏ thuộc nhóm ngành công nghiệp khai thác -> Không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến.


Câu 3:

Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhóm công nghiệp chế biến bao gồm một số ngành sau CN năng lượng; CN chế biến lương thực thực phẩm; dệt may; sản xuất vật liệu xây dựng; hóa chất - phân bón - cao su; cơ khí - điện tử…


Câu 4:

Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nước đang phát triển là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là hai ngành cần nhiều lao động trong quá trình sản xuất nhưng lại không yêu cầu cao về trình độ của người lao động nên thường phân bố ở những nơi có dân số đông, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.


Câu 5:

Hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp không phải là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận