Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 49 (có đáp án): Mắt cận và mắt lão

  • 1380 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biểu hiện của mắt cận là: 

Xem đáp án

Biểu hiện của mắt cận là chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt

→ Đáp án A


Câu 2:

Biểu hiện của mắt lão là: 

Xem đáp án

Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ những vật ở gần

→ Đáp án B


Câu 3:

Kính cận thích hợp là kính phân kì có tiêu điểm F

Xem đáp án

Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn (CV) của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn)

→ Đáp án B


Câu 4:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án

Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần

→ Đáp án B


Câu 5:

Mắt cận có điểm cực viễn.

Xem đáp án

Mắt cận có điểm cực viễn gần mắt hơn điểm cực viễn của mắt bình thường

→ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận