Trắc nghiệm vật lý 9 Bài tập định luật ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc song song có đáp án

  • 1060 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế U = 48V. Biết rằng:- Khi khóa K1 đóng, khóa K2 mở thì ampe kế chỉ 2,4A - Khi khóa K1 mở, khóa K2 đóng thì ampe kế chỉ 5A

Tính điện trở R1, R2?

Xem đáp án

- Khi khóa K1 đóng, khóa K2 mở thì ampe kế chỉ 2,4 A thì dòng điện chỉ đi qua điện trở R1.

Cho nên điện trở R1 là: R1 = U/I1 = 48/2,4 = 20 W.

- Khi khóa K1 mở, khóa K2 đóng thì ampe kế chỉ 5 A thì dòng điện chỉ đi qua điện trở R2

R2 = U/I2 = 48/5 = 9,6 Ω.

Đáp án: C.


Câu 5:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có, trong đoạn mạch mắc song song thì:

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.

U = U1 = U2 = … = Un

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận