Câu hỏi:

01/12/2022 151

Với \(f(x) = \frac{{{x^2} - 2x + 5}}{{x - 1}}\). Thì \[f'\left( { - 1} \right)\]bằng:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có: \(f(x) = \frac{{{x^2} - 2x + 5}}{{x - 1}}\)\[ = x - 1 + \frac{4}{{x - 1}}\]\[ \Rightarrow f'\left( x \right) = 1 - \frac{4}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\]\[ \Rightarrow f'\left( { - 1} \right) = 0\].

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số \[f\left( x \right) = \sqrt {x - 1} \]. Đạo hàm của hàm số tại \(x = 1\)

Xem đáp án » 01/12/2022 7,465

Câu 2:

Cho hàm số\(f(x) = 2{x^3} + 1.\) Giá trị \(f'( - 1)\)bằng:

Xem đáp án » 01/12/2022 5,238

Câu 3:

Cho hàm số \(y = f(x) = \frac{x}{{\sqrt {4 - {x^2}} }}\). Tính \[y'\left( 0 \right)\]bằng:

Xem đáp án » 01/12/2022 4,384

Câu 4:

Cho hàm số\[f\left( x \right) = \frac{1}{x}\]. Đạo hàm của \(f\) tại \[x = \sqrt 2 \]

Xem đáp án » 01/12/2022 4,122

Câu 5:

Đạo hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \frac{{x + 9}}{{x + 3}} + \sqrt {4x} \] tại điểm \[x = 1\] bằng:

Xem đáp án » 01/12/2022 3,335

Câu 6:

Đạo hàm của hàm số \(f(x) = \frac{{ - 3x + 4}}{{2x + 1}}\) tại điểm \(x = - 1\)

Xem đáp án » 01/12/2022 1,975

Câu 7:

Cho hàm số Media VietJack. Khi đó Media VietJack bằng:

Xem đáp án » 01/12/2022 1,610

Bình luận


Bình luận