Câu hỏi:

30/01/2023 93

sin3x13 dx bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Ta có: sin3x13dx=13cos3x13+C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện đều ABCD cạnh a là

Xem đáp án » 04/02/2023 1,270

Câu 2:

Hình vẽ dưới đây là một mảnh vườn hình Elip có bốn đỉnh là I,J,K,L; ABCD,  EFGH là các hình chữ nhật; IJ=10 m,KL= 6 m, AB=5 m,EH=3 m. Biết rằng kinh phí trồng hoa là 50000 đồng/m2 , hãy tính số tiền (làm tròn đến hàng đơn vị) dùng để trồng hoa trên phần gạch sọc.
Media VietJack

Xem đáp án » 01/02/2023 1,093

Câu 3:

Giả sử hàm số f(x)  liên tục và dương trên đoạn 0;3 thỏa mãn f(x).f(3x)=4. Tính tích phân I=0312+fxdx.

Xem đáp án » 01/02/2023 858

Câu 4:

Biết rằng g(x) là một nguyên hàm của fx=(x+1)sinxg(0)=0, tính g(π).

Xem đáp án » 30/01/2023 728

Câu 5:

Cho a, b là hai số thực dương. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y=ax2 và đường thẳng y=bx. Quay (H) quanh trục hoành thu được khối có thể tích là V1, quay (H) quanh trục tung thu được khối có thể tích là V2. Tìm sao cho V1=V2.

Xem đáp án » 03/02/2023 619

Câu 6:

Trong không gian , mặt phẳng trùng với mặt phẳng nào dưới đây ?

Xem đáp án » 08/02/2023 607

Câu 7:

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A1;0;0, B0;2;0, C0;0;4, M0;0;3. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABC).

Xem đáp án » 08/02/2023 516

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK