Bộ 15 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 4)

  • 693 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

3x2+1 dx bằng

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: 3x2+1 dx=3x33+x+C=x3+x+C.

Câu 2:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=2cosxsinx

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: 2cosxsinx dx=2sinx+cosx+C

Câu 3:

2xx2+14dx bằng

Xem đáp án

Chọn A

Đặt t=x2+1, ta được dt=2xdx.
Khi đó 2xx2+14dx=t4dt=t55+C.
Thay t=x2+1, ta được 2xx2+14dx=x2+155+C.

Câu 4:

sin3x13 dx bằng

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: sin3x13dx=13cos3x13+C.

Câu 5:

x+5x dx bằng

Xem đáp án
Ta có fxdx=x+5x dx=x22+5xln5+C
Chọn A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận