Bộ 15 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 15)

  • 1238 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x) là một nguyên hàm của hàm số gx=x42x2 trên R. Số điểm cực trị của hàm số y=fx là:

Xem đáp án
Chọn B.
gx.dx=x42x2dx=x5523x3+Cfx=x5523x3+Cf'x=x42x2f'x=0x2x22=0x2=0x=±2


Câu 2:

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

Xem đáp án
Chọn D.
y=2x3xy'=6x21<0;x.

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án
Chọn B.

Câu 4:

Trong không gian toạ độ Oxyz ,cho hai điểm A(-2;1;2) và L(1;-1;0). Tìm toạ độ điểm C thuộc trục hoành sao cho ΔABC vuông tại B.

Xem đáp án
Chọn B.
Gọi Cc;0;0Ox
BA=3;2;2;BC=c1;1;0.
ΔABC vuông tại BABCBA.BC=03c12.12.0=0c=53.

Câu 5:

Phương trình 4sinxcosx = 1 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng π;2π?

Xem đáp án
Chọn A.
4sinxcosx=12sin2x=1sin2x=122x=π6+k2π2x=5π6+k2πx=π12+kπx=5π12+kπxπ;2πx=1112π;π12;1312π;712π;5π12;1712π.
.

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

4 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận