Bộ 15 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 1)

  • 1244 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm họ nguyên hàm Fx=x3dx.

Xem đáp án
Chọn B
Ta có: x3dx=x44+C.

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các nguyên hàm có thể có hằng số khác nhau.

Câu 3:

Khẳng định nào say đây đúng?

Xem đáp án
Theo bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp: cosx dx=sinx+C.
Chọn đáp án C

Câu 4:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số fx=x2x thỏa mãn F0=2, giá trị của F(2) bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Fx=fx dx=x2x dx=x33x22+CF0=2C=2Fx=x33x22+2F2=233222+2=83


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

4 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận