Câu hỏi:

25/06/2019 3,035

Giải phương trình sau: cos3x + 3 cos2x + 2cos x = 0

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình 4sin3x + 3cos3x - 3sinx - sin2x cosx = 0

Xem đáp án » 25/06/2019 12,040

Câu 2:

Giải phương trình sau: cos 2x - 3sin x - 2 = 0 

Xem đáp án » 25/06/2019 11,232

Câu 3:

Giải phương trình 2 sin2x + 3sin 2x = 3

Xem đáp án » 25/06/2019 10,969

Câu 4:

Tìm số nghiệm của phương trình cos 2x + sin x = 0 trong khoảng 

Xem đáp án » 25/06/2019 10,542

Câu 5:

Giải phương trình tan2x+π6+ tanπ3-x = 0

Xem đáp án » 25/06/2019 7,941

Câu 6:

Giải phương trình tanx - 30° cos(2x - 150°) = 0

Xem đáp án » 25/06/2019 7,767

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »