Câu hỏi:

25/06/2019 8,309

Giải phương trình 4sin3x + 3cos3x - 3sinx - sin2x cosx = 0

Trả lời:

Ta thấy cosx =0 không là  nghiệm của phương trình đã cho.

Chia cả hai vế của phương trình cho cos3x0 ta được: 

chọn  D 

 

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình sau: cos 2x - 3sin x - 2 = 0 

Xem đáp án » 25/06/2019 9,073

Câu 2:

Tìm số nghiệm của phương trình cos 2x + sin x = 0 trong khoảng 

Xem đáp án » 25/06/2019 8,230

Câu 3:

Giải phương trình 2 sin2x + 3sin 2x = 3

Xem đáp án » 25/06/2019 6,427

Câu 4:

Phương trình 2sin2x + sinx cosx - cos2x = 0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 25/06/2019 4,696

Câu 5:

Giải phương trình 5cos x - 2sin x2 + 7 = 0 

Xem đáp án » 25/06/2019 4,667

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »