Câu hỏi:

28/02/2020 2,327

Tìm các số nguyên x và y biết:

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút gọn các phân số sau: 2255

Xem đáp án » 28/02/2020 9,775

Câu 2:

Rút gọn các phân số sau: 20-140

Xem đáp án » 28/02/2020 7,939

Câu 3:

Rút gọn các phân số sau:

-6381

Xem đáp án » 28/02/2020 6,104

Câu 4:

Rút gọn:

8.5-8.216

Xem đáp án » 28/02/2020 5,986

Câu 5:

Rút gọn các phân số sau:

-25-75

Xem đáp án » 28/02/2020 5,643

Câu 6:

Rút gọn: 3.58.24

Xem đáp án » 28/02/2020 3,622

Câu 7:

Rút gọn: 

3.7.1122.9

Xem đáp án » 28/02/2020 3,490

Bình luận


Bình luận