Câu hỏi:

28/02/2020 6,350

Rút gọn các phân số sau:

-6381

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

ƯCLN(-63, 81) = 9. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rút gọn các phân số sau: 2255

Xem đáp án » 28/02/2020 10,177

Câu 2:

Rút gọn các phân số sau: 20-140

Xem đáp án » 28/02/2020 8,383

Câu 3:

Rút gọn:

8.5-8.216

Xem đáp án » 28/02/2020 6,263

Câu 4:

Rút gọn các phân số sau:

-25-75

Xem đáp án » 28/02/2020 5,818

Câu 5:

Rút gọn: 3.58.24

Xem đáp án » 28/02/2020 3,799

Câu 6:

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án » 28/02/2020 3,756

Bình luận


Bình luận