Câu hỏi:

10/03/2020 276

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Giải bài 43 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) x2 + 6x + 9

= x2 + 2.x.3 + 32

(Xuất hiện hằng đẳng thức (1))

= (x + 3)2

b) 10x – 25 – x2

= –(–10x + 25 + x2)

= –(25 – 10x + x2)

= –(52 – 2.5.x + x2)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (2) trong ngoặc)

= –(5 – x)2

Giải bài 43 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 3x2 + 3x + 1

Xem đáp án » 10/03/2020 14,444

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x + y)2 - 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 3,021

Câu 3:

Tính nhanh 732 - 272

Xem đáp án » 10/03/2020 2,724

Câu 4:

Tính nhanh: 372 - 132

Xem đáp án » 10/03/2020 1,867

Câu 5:

Tính nhanh: 20022 - 22

Xem đáp án » 10/03/2020 1,202

Câu 6:

Tìm x, biết:

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 875

Bình luận


Bình luận