Câu hỏi:

10/03/2020 2,681

Tính nhanh 732 - 272

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

732 – 272

= (73 + 27)(73 – 27)

= 100.46

= 4600

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 3x2 + 3x + 1

Xem đáp án » 10/03/2020 14,286

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x + y)2 - 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,984

Câu 3:

Tính nhanh: 372 - 132

Xem đáp án » 10/03/2020 1,843

Câu 4:

Tính nhanh: 20022 - 22

Xem đáp án » 10/03/2020 1,177

Câu 5:

Tìm x, biết:

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 863

Câu 6:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Giải bài 43 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 265

Bình luận


Bình luận