Câu hỏi:

08/06/2020 274

Từ tập A=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9, lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Gọi số có bốn chữ số khác nhau là abcd¯

Do a ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8,9} nên có 9 cách chọn a.

Ứng với mỗi cách chọn a, còn 10 -1 =9 chữ số để viết bcd¯ (b có thể bằng 0),

Mỗi cách viết bcd¯là một chỉnh hợp chập 3 của 9 chữ số,

  nên có A93 số bcd¯

Theo quy tắc nhân, có 9A93 số cần tìm. Chọn đáp án là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ.  Hỏi có bao nhiêu cách xếp học sinh trong tổ thành hàng dọc sao cho học sinh nam và nữ đứng xen kẽ nhau?

Xem đáp án » 08/06/2020 19,970

Câu 2:

Có 10 khách được xếp vào một bàn tròn có 10 chỗ. Tính số cách xếp ( 2 cách xếp được coi là như nhau nếu cách này nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn đi một góc)

Xem đáp án » 08/06/2020 12,791

Câu 3:

Có 5 bì thư khác nhau và có 8 con tem khác nhau. Chọn từ đó ra 3 bì thư và 3 con tem sau đó dán 3 con tem lên 3 bì thư đã chọn. Biết rằng một bì thư chỉ dán 1 con tem. Hỏi có bao nhiêu cách dán?

Xem đáp án » 08/06/2020 10,843

Câu 4:

Một nhóm học sinh gồm 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng ngang. Tính số cách xếp để cho học sinh nam và học sinh nữ đứng cạnh nhau:

Xem đáp án » 08/06/2020 6,665

Câu 5:

Có bao nhiêu cách phân chia 8 học sinh ra 2 nhóm: một nhóm có 5 học sinh, nhóm kia có 3 học sinh?

Xem đáp án » 08/06/2020 4,521

Câu 6:

Ban văn nghệ lớp 11A có 7 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Cần chọn ra 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ để ghép thành 5 cặp nam nữ trình diễn tiết mục thời trang. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán?

Xem đáp án » 08/06/2020 4,184

Câu 7:

Nam xếp 5 quyển sách Toán khác nhau, 4 quyển sách Hoá khác nhau và 3 quyển sách Lí khác nhau lên giá sách theo từng môn học ( tức là các quyển sách cùng môn xếp cạnh nhau). Hỏi Nam có bao nhiêu cách xếp?

Xem đáp án » 08/06/2020 2,562

Bình luận


Bình luận