Câu hỏi:

10/06/2020 123

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây?

Trả lời:

Chọn A

y'=  1(2x3)2.(2x3)'=2(2x3)2y"=2.1(2x3)2'=2.1(2x3)4.(2x3)2'      =  2(2x3)4.2.(2x3).(2x3)'=  8(2x3)3

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đạo hàm cấp 4 của hàm số y=sin2x bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 504

Câu 2:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 445

Câu 3:

Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình S=t3-4t2-2t+1 , t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Gia tốc (m/s2) chuyển động của chất điểm khi t=3s là:

Xem đáp án » 10/06/2020 83

Câu 4:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=34x4-2x3-5x+sinx bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 65

Câu 5:

Cho hàm số f(x)=x+13. Giá trị f''0 bằng

Xem đáp án » 07/08/2020 46

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »