Câu hỏi:

06/08/2020 345

Với f(x)=x2-2x+5x-1. Thì f ' (-1) bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

ta có

 f(x) =x2-2x+5x-1=x-1+4x-1f'x=1-4x-12f'-1=0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính  đạo hàm của hàm số y=1x2x+15

Xem đáp án » 06/08/2020 4,101

Câu 2:

Cho hàm số f(x) xác định trên R bởi f(x)=2x2+1 . Giá trị f ' (-1) bằng:

Xem đáp án » 06/08/2020 3,018

Câu 3:

Cho hàm số f(x) xác định trên R bởi f(x)=x2. Giá trị f ' (0) bằng

Xem đáp án » 06/08/2020 2,356

Câu 4:

 Cho hàm số y=4x  x. Nghiệm của phương trình y’ = 0 là

Xem đáp án » 06/08/2020 1,729

Câu 5:

Tính đạo hàm của hàm số y=1+2xx2  . 

Xem đáp án » 06/08/2020 866

Câu 6:

Cho fx=2x3x2+3,gx=x3+x223. Giải bất phương trình f'(x)>g'(x).

Xem đáp án » 06/08/2020 433

Câu 7:

Cho hàm số f(x) = -x4+4x3-3x2+2x+1 xác định trên R. Giá trị  f ' (-1) bằng:

Xem đáp án » 06/08/2020 361

Bình luận


Bình luận