Câu hỏi:

09/08/2020 1,196

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn : u2u3+u5=10u4+u6=26

 Xác định công sai d

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi d là công sai của cấp số cộng, ta có:

u2u3+u5=10u4+u6=26(u1+d)(u1+2d)+(u1+4d)=10(u1+3d)+(u1+5d)=26u1+3d=102u1+8d=26u1=1d=3

Ta có công sai d=3.

Chọn đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số (un) với un=1n2+n.Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/08/2020 31,768

Câu 2:

Cho dãy số có các số hạng đầu là:0;12;23;34;45;....Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Xem đáp án » 09/08/2020 18,074

Câu 3:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2 + u23 =  60. Tính tổng S24 của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

Xem đáp án » 10/08/2020 16,290

Câu 4:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2+u8+u9+u15=100.Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

Xem đáp án » 10/08/2020 15,868

Câu 5:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

Xem đáp án » 10/08/2020 15,377

Câu 6:

Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

Xem đáp án » 10/08/2020 13,819

Câu 7:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u1+u7=26u22+u62=466. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 10/08/2020 11,939

Bình luận


Bình luận