Câu hỏi:

27/08/2020 2,456

Cho A={1;2;3} . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trả lời:

Đáp án D

Khẳng định 2 = A sai vì 2 là một phần tử và A là một tập hợp nên không bằng nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy liệt kê các phần tử của tập X=x2x25x+3=0  

Xem đáp án » 27/08/2020 4,052

Câu 2:

Cho tập hợp A = {x  N/x là ước chung của 36 và 120}. Các phần tử của tập A là:

Xem đáp án » 27/08/2020 3,456

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,478

Câu 4:

Cho tập X=x(x24)(x1)(2x27x+3)=0. Tính tổng S các phần tử của tập X

Xem đáp án » 27/08/2020 2,345

Câu 5:

Cho x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

(I)             xA

(II)          xA

(III)        xA

(IV)        xA

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 27/08/2020 1,977

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »