Câu hỏi:

26/02/2021 363

Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x). Với C ≠ 0 là một hằng số bất kì, hàm nào sau đây cũng là một nguyên hàm của f(x)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F(x) + C hay F(x) − C cũng là một nguyên hàm của f(x) (C ≠ 0 là một hằng số).

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 4,646

Câu 2:

Chọn công thức đúng: 

Xem đáp án » 26/02/2021 1,300

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 1,278

Câu 4:

Cho f(x) là đạo hàm của hàm số F(x). Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 26/02/2021 846

Câu 5:

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu:

Xem đáp án » 26/02/2021 738

Câu 6:

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 633

Câu 7:

Nếu có x=sint thì:

Xem đáp án » 26/02/2021 625

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK