Câu hỏi:

26/02/2021 509

Hàm số y = sinx là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(sinx)′ = cosx ⇒ y = sinx  là một nguyên hàm của hàm số y = cosx.

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 4,656

Câu 2:

Chọn công thức đúng: 

Xem đáp án » 26/02/2021 1,309

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 1,283

Câu 4:

Cho f(x) là đạo hàm của hàm số F(x). Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 26/02/2021 852

Câu 5:

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu:

Xem đáp án » 26/02/2021 745

Câu 6:

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 26/02/2021 635

Câu 7:

Nếu có x=sint thì:

Xem đáp án » 26/02/2021 630

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK