Câu hỏi:

02/03/2021 305

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y=x3x;y=2x và các đường thẳng x = −1; x = 1 được xác định bởi công thức:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=2(x-1)ex, trục tung và trục hoảnh. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox

Xem đáp án » 02/03/2021 9,209

Câu 2:

Tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch sọc) trong hình sau:

Xem đáp án » 02/03/2021 2,408

Câu 3:

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi y=13x3-x2 và Ox. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay (H) quanh Ox bằng

Xem đáp án » 02/03/2021 1,292

Câu 4:

Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x3,y=2xy=0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/03/2021 1,261

Câu 5:

Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường x=y; y=-x+2; x=0 quanh trục Ox có giá trị là kết quả nào sau đây?

Xem đáp án » 02/03/2021 1,179

Câu 6:

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/03/2021 512

Câu 7:

Cho hàm số y = f(x). Xác định công thức tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) trong hình:

Xem đáp án » 02/03/2021 478

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK